“Центр економічної інтеграції та сталого розвитку” – це громадське об’єднання, яке за своєю організаційно-правовою формою є громадською спілкою.

Центр є юридичною особою, яка створюється у формі непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку.

Метою (цілями) діяльності Центра є:

  1. Просування ідей та принципів свободи підприємництва, підтримка розвитку малого та середнього бізнесу та сприяння становленню середнього класу.
  2. Створення засад для підвищення технологічної складової вітчизняного бізнесу, впровадження інновацій, перспективних технологій та підтримка новаторства як невід’ємної складової ділового розвитку.
  3. Впровадження та підтримка ініціатив, пов’язаних з соціальним партнерством влади, бізнесу та громадськості.

Більш детальну інформацію про нас, нашу діяльність та наші плани ви знайдете в інших розділах цього сайту:

Структура

Місія

Команда

Географія