Всебічний розвиток відносин між підприємцями з різних країн сприяє не тільки зростанню національних економік, але й досягненню загальносвітових цілей сталого розвитку. Ця теза є одним з основоположних принципів нашої діяльності.

Geografia =UKR
Географічні пріоритети

Центр прагне до постійного розширення партнерських зв’язків у сфері інтернаціоналізації ділового співробітництва та соціального партнерства. Ми розвиваємо свої відносини із зарубіжними неурядовими організаціями, представниками приватного і публічного сектора, державними агентствами, які допомагають нам у просуванні ідей і принципів свободи підприємництва, підтримці розвитку в Україні малого і середнього бізнесу, посиленні інноваційної складової національної економіки та впровадженні ініціатив, пов’язаних з міжнародною співпрацею.

Наші пріоритети спираються на перспективи міжнародного розвитку України в контексті розвитку глобальної економіки і нових геополітичних трендів.