Центр розвиває свою діяльність у різних напрямках. У деяких випадках, наша активність може бути об’єднана навколо одного предмету, в рамках певних завдань або засобів. Таку активність ми називаємо “проектами”, виділяючи їх серед інших своїх напрямків і відображаючи все, що відноситься до них в даному розділі сайту.

Більш детальну інформацію про актуальні проекти ви знайдете на їхніх сторінках:

Програма субсидування інновацій

EasyStartupEvening